Product was successfully added to your shopping cart.
0item(s)

ไม่มีสินค้าในตระกร้าของคุณ

 Amda - warranty

การรับประกันสินค้าของแอมด้า

สินค้าทั่วไป

- ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 1 ปี

สินค้าราคาพิเศษ

- ระยะเวลาการรับประกัน 3 เดือน

*สำหรับเงื่อนไขการรับประกันแบบพิเศษอื่นๆ จะพิจารณาเป็นกรณี

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาประกัน

1. ทางลูกค้าส่งเรื่องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือเซลล์ทราบว่าต้องการเคลมสินค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
2. ทางลูกค้าส่งสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาประกันให้กับทางแอมด้า โดยทางลูกค้าเป็นผู้จัดส่ง หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปรับสินค้ากลับมาตรวจสอบ
3. ทางแอมด้าจะตรวจสอบสินค้า โดยสินค้าที่อยู่ในประกันจะสามารถเคลมสินค้าได้เมื่ออยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น
4. ทางแอมด้าจะดำเนินการซ่อม หรือเคลมสินค้าตัวใหม่ หรือขึ้นกับทางผู้จัดการฝ่ายขายเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
5. ทางแอมด้าจะจัดส่งสินค้าคืนให้ลูกค้าหลังจากดำเนินการตรวจสอบ หรือซ่อมเรียบร้อยแล้ว